Hírlevél feliratkozás

Megrendelés, számlázás

Maróti Jozefina

Tel.: 06/30-523-1179

  

Hotline/terméktámogatás

Maróti Jozefina 

Tel.: 06/30-523-1179

 

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig 8:30-17:00

szombaton és vasárnap zárva

Cím, elérhetőség

Maróti Kft.

1205 Budapest XX.
Nagykőrösi út 91.

Autodata belépés
Facebook
Legújabb frissítések
Autodata D&R Demo

Adatvédelem és adatkezelés

Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. mint adatkezelő tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vásárlók, a regisztrálók és a hírlevélre feliratkozók személyes adatait. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat csak a saját promóciós kampányaihoz, hírlevelek kiküldéséhez használja fel. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi előírásoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó etikai normáknak.

A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. bizalmasan kezeli a regisztráció, a vásárlás, valamint a hírlevélre feliratkozás során megadott adatokat. A vásárlók, a regisztrálók és a hírlevélre feliratkozók előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személynek azokat nem adja át, ide nem értve a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges információ-átadást, különösen a szállítással megbízott Sprinter Futárszolgálatot és a jogszabályok által kötelezővé tett információ-átadást.

A vásárló, a regisztráló és a hírlevélre feliratkozó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tiltakozhat annak kezelése ellen, valamint kérhet betekintést a kezelt adatokba. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panaszaikkal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések megtételére, a hírlevélről történő leiratkozásra, a regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton, a következő e-mail címen van lehetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. A bejelentésnek nincs formai követelménye, azonban az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémát világosan tudomásunkra kell hozni. Tiltakozás, információkérés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel esetén a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 15 naptári napon belül köteles írásban, közérthető módon megfogalmazott levél formájában válaszolni.

A vásárlóknak a vásárlás folyamán kötelezően meg kell adniuk a szerződés teljesítéséhez szükséges adataikat: név vagy cégnév, cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. kizárólag olyan adatokat kér a vásárlóktól, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés célja a vásárlás szerződésszerű teljesítése és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő adatmegőrzés, a megrendelések felvételének megkönnyítése, illetve a regisztráltak beállításainak megőrzése. A hírlevélre feliratkozóknak a hírlevél kiküldése érdekében kötelezően meg kell adniuk a következő adatokat: név és e-mail cím. Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozottak értesítése az aktuális kedvezményekről, illetve promócióinkról. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. vállalja, hogy heti rendszerességgel vagy ritkábban küld ki hírlevelet a hírlevélre feliratkozottak számára.

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.-t jogszabály kötelezi az adatok megőrzésére. A Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon vagy telefax segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot. A felhasználói élmény fokozása érdekében készített felméréseinkhez a weboldal látogatóiról kizárólag anonim módon készült statisztikai elemzéseket veszünk igénybe, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás. A weboldalra látogatók ezen cselekedetükkel mint ráutaló magatartással jelen kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. a számítógépükön, illetve a hozzáférést biztosító bármely egyéb elektronikus eszközükön az egyedi azonosítást lehetővé tevő un. cookie-t, illetve cookie-kat, azaz egy egyedi kódot tartalmazó, kisméretű szöveges információcsomagokat helyezzen el az azonosításuk, illetve a beállításaik megőrzése érdekében.

A szerzői joggal kapcsolatos jogsértések visszaszorítása érdekében a NAIH-54567/2012. számú határozat értelmében a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. adatkezelői jogosultsággal is rendelkezik.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezeléssel és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan az érintettek (látogatók, vásárlók, regisztráltak, hírlevélre feliratkozottak) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..) fordulhatnak panaszaikkal. A Felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén a Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. ellen Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.